دسته بندی

  • برخورد قاطع شهردار آستانه‌اشرفیه با پیمانکار خاطی

    شهردار آستانه‌اشرفیه: پیمانکار موظف است روکش آسفالت خیابان استقلال را جمع‌آوری کند و مجدداً بر اساس اصول استاندارد کار را انجام دهد / هرچند انجام روکش آسفالت خیابان استقلال در زمان تصدی بنده نبود اما از شهروندان بابت روکش نامرغوب آسفالت عذرخواهی می‌کنم و موظف هستم تا اصلاح آسفالت این خیابان کار را پیگیری کنم....