سیاسی

  • تلاش مسئولان برای شهرستان شدن بندر کیاشهر

    مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور در گفتگو با پایگاه خبری کیآستان با بیان اینکه برای شهرستان شدن بخش کیاشهر نباید شهرستان مادر ساختار خود را از دست بدهد، گفت: شهرستان شدن بخش کیاشهر انجام‌پذیر است و پروسه زمانی انجام این طرح به همت مسئولان استانی و شهرستانی بستگی دارد....